V roce 2014 jsem začala pracovat jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři v Brně, kde jsem se věnovala zejména občanskému, rodinnému, pracovnímu a trestnímu právu a právu obchodních korporací, a získala zde cenné zkušenosti.