Stojím za Vámi

Každý případ je zcela odlišný. Společně však najdeme řešení.

Nabízím profesionální právní služby a individuální přístup ke každému klientovi a řešenému případu. Mým cílem je poskytovat právní služby na míru, s přihlédnutím ke všem okolnostem daného případu a individuálním požadavkům tak, aby byl klient s výsledným řešením a poskytnutými službami vždy maximálně spokojen.

Individuálně nastavitelné cenové podmínky umožňují dostupnost právních služeb nejen větším či menším podnikům, ale i široké veřejnosti.

Pár slov o mně

Pár slov o mně

V roce 2014 jsem úspěšně ukončila studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, program Právo a právní věda, obor Právo, a získala jsem titul Mgr. Téhož roku jsem začala pracovat jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři v Brně, kde jsem se věnovala zejména občanskému, rodinnému, pracovnímu a trestnímu právu a právu obchodních korporací, a získala zde cenné zkušenosti. Po...

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

Kontaktujte mne a domluvme si schůzku