V roce 2014 jsem úspěšně ukončila studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, program Právo a právní věda, obor Právo, a získala jsem titul Mgr.

Téhož roku jsem začala pracovat jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři v Brně, kde jsem se věnovala zejména občanskému, rodinnému, pracovnímu a trestnímu právu a právu obchodních korporací, a získala zde cenné zkušenosti.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek v r. 2017 jsem začala vykonávat advokacii jako samostatný advokát.