V roce 2014 jsem úspěšně ukončila studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, program Právo a právní věda, obor Právo, a získala jsem titul Mgr.