Po úspěšném složení advokátních zkoušek v r. 2017 jsem začala vykonávat advokacii jako samostatný advokát.