Pár slov o mně

Pár slov o mně

V roce 2014 jsem úspěšně ukončila studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, program Právo a právní věda, obor Právo, a získala jsem titul Mgr. Téhož roku jsem začala pracovat jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři v Brně, k...

Read More