2014 – 2017 Koncipientská praxe

V roce 2014 jsem začala pracovat jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři v Brně, kde jsem se věnovala zejména občanskému, rodinnému, pracovnímu a trestnímu právu a právu obchodních korporací, a získala zde cenné zkušenosti.

Read More
Pár slov o mně

Pár slov o mně

V roce 2014 jsem úspěšně ukončila studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, program Právo a právní věda, obor Právo, a získala jsem titul Mgr. Téhož roku jsem začala pracovat jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři v Brně, k...

Read More